OM

Michael H Lindgren, f. 1953, är civilingenjör i maskinkon-struktion och filosofie doktor i teknik och social förändring. Han har varit verksam som museiintendent, med utställ-ningar och föremål som specialitet; som universitetslektor i teknik- och innovationshistoria, samt i teknikdidaktik som tekniklärarutbildare, gymnasielärare. Han har vidare varit projektledare för science centers, och är en uppskattad föreläsare om människan, naturen och tekniken i de långa historiska perspektiven.


Studier i idé-, teknik- och vetenskapshistoria, samt en period som gästforskare på Massachusetts Institute of Technology, MA. USA, har breddat hans kompetens.

Med sitt särskilda intresse och kunskaper om praktisk teknik, samt erfarenhet av detektivarbete i arkiv, har Michael i sin verkstad byggt många repliker av tekniska föremål från förr, som medeltidsur, Christopher Polhem- och Leonardo da Vinci-maskiner, samt nytillverkat försvunna delar till bl a 1700-talsteleskop till Stockholms gamla observatorium (byggt 1752). Han trivs lika bra vid en svarv eller i ett arkiv, som i ett fullsatt klassrum.


1987 publicerades första upplagan av Michaels doktors-avhandling Glory and Failure. The Difference Engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz. (andra upplaga: MIT Press 1990). Boken väckte stort internationellt intresse, används som kurslitteratur, och är den första i sitt slag om datorernas  föregångare - mekaniska programstyrda maskiner med minnen och printer - en historia som började 1782. Den första kompletta maskinen byggdes i Stockholm av den unge svensken Edvard i Stockholm, bara 15 år när han började år 1837!


2011 publicerade Michael H Lindgren på eget förlag boken Christopher Polhems Testamente. Berättelsen om ingenjören, entreprenören och teknikpedagogen som ville förändra Sverige - den första riktiga boken om vår störste uppfinnare och entreprenör - på 100 år.


 - "Ett praktverk!"


                                                                              Red. C J R