TEKNIKLÄRARE

DOKTORN KAN KOMMA!

Som vikarie, rådgivare, inspiratör med lektion, övning eller med kurs eller kursdel

Jag, fil. dr. Michael H Lindgren, har stor erfarenhet både som universitets- och högskolelektor och som gymnasie-lärare - med teknik och naturvetenskap och historia i fokus. Genom åren har jag alltid fått högsta eller mycket goda omdömen av elever och studenter, såväl som pedagog och inspiratör, och som ämneskunnig. Jag har många års erfarenhet av undervisning  - på alla nivåer, från förskolebarn till doktorander.


Har ni särskilda önskemål? Jag kan ta fram den kurs eller de lektioner ni behöver inom mina breda specialområden teknik- och innovationshistoria.


Jag har bl a arbetat som universitetslektor i teknikdidaktik på Lärarutbildningen vid Stockholms universitet och utbildat blivande lärare i teknik samt museipersonal. Jag har varit lektor i Teknik och innovationshistoria på Högskolan i Halmstad i tio år. Där undervisade jag blivande ekonomer, ingenjörer, samhällsvetare och humanister och utvecklade många nya specialkurser, där jag även undervisade på engelska för utländska och svenska studenter.


Thorildsplans gymnasium i Stockholm arbetade jag i tre år som konsult i kursen Teknikutveckling och företagande för många treor – elever med inriktningarna design, nätverk- och programmering, samt arkitektur, och tog fram speciellt kursinnehåll för dem. Vi arbetade mycket i skolans metall- och träverkstäder, vilket jag med mina kunskaper i metallbearbetning och snickeri har stor erfarenhet av. Jag har också arbetat som lärare i teknikämnet vid NTI-gymnasiet i Stockholm.


Utöver min verksamhet som lärare har jag varit intendent vid Tekniska museet i Stockholm i tio år. Där arbetade jag med forskning, föremål, undervisning, byggande av utställningar, konstruktion av pedagogiska interaktiva experiment mm, samt med teknikdidaktik, och var bl a projektledare och utvecklare av science centret Teknorama - Teknikhistoriskt kalejdoskop.


Jag har bl a suttit med som expert i Skolverkets arbets-grupp för framtagande av det breda ämnet Teknik för gymnasiet (GY 2007). Min uppfattning är att alla bör ha en teknisk tvärvetenskaplig allmänbildning och den bör börja i tidiga åldrar. Först då kan vi skapa samhällen som kanske kan styra den tekniska utvecklingen mot - inte minst - en bättre världsmiljö!

Exempel på tvärvetenskapliga inspirerande kurser som jag utvecklat, genomfört och examinerat:


UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA


The Development of Science and Technology in Western Culture

Perspektiv på teknik och naturvetenskap

Teknik och arbete

Människa, teknik och samhälle

Innovationshistoria

Tekniken, människan och naturen

Teknikutveckling och energihistoria

Män, kvinnor och teknik

Biomekanikhistoria

Teknik för lägre åldrar (lärarutbildning)

GYMNASIUM


Teknikutveckling och företagande

Verkstadsteknik - konstruktion

Teknik 1

YRKESUTBILDNINGAR


Innovations- och miljöhistoria

Metallhistoria för musikinstrumentbyggare

Polymerhistoria för musikinstrumentbyggare

Verkstadsteknikhistoria

Teknikhistoria för plåttekniker

Resonatorgitarrernas historia och teknik

"Kursen har givit mig ännu mer än vad jag förväntade mig kunskapsmässigt! Har fått en helt ny förståelse av världen idag."


"Michael Lindgren är en skicklig föreläsare. Jag är enormt imponerad av hans avslappnade och lättsamma stil. Den vill jag ta efter och utveckla. Jag ser honom som en förebild i min kommande yrkesroll som lärare."


"Mycket intressant kurs med en föreläsare som brinner för ämnet och gör det intressant."


"Kursen är otroligt allmänbildande och kul. Deltagarnas varierande ålder och bakgrund gör att olika erfarenheter blandas på ett bra sätt."


"Det var så länge sedan jag läste någon historia över huvud taget. Har verkligen lyckats få en tidsaxel att utgå ifrån. Kan varmt rekommendera kursen."